CSIR NET LIFE Science Results - 2021-22

Rahul Devar

Rohit Singh-NET JRF

Anushka Upadhyay-NET JRF

Sounak Sinha Babu NET JRF

Neha Maurya NET JRF

Chirenjivi Singh Chauhan-NET JRF

Ramesh Senwar NET JRF

Ramesh Senwar NET JRF

Anita Choudhary NET JRF

Nirmal Patel-NET LS

Aarti Notnani DBT-JRF

Aarti Notnani DBT-JRF

CSIR NET RESULT 2020

Abhshek Chandel - CSIR NET 2020 AIR-1

Abhshek Chandel – CSIR NET 2020 AIR-1

Deeksha Jain - CSIR NET JRF

Deeksha Jain – CSIR NET

Anjana Chavdi - CSIR NET JRF

Anjana Chavdi – CSIR NET

Krishnandu - CSIR NET JRF

Krishnandu – CSIR NET

Arkoprovo Dutta - CSIR NET

Arkoprovo Dutta – CSIR NET

Aayushi saxena NET LS

Aayushi saxena NET LS

Meenakshi Rathod - CSIR NET

Meenakshi Rathod – CSIR NET

Pratibha Singh - CSIR NET

Pratibha Singh – CSIR NET

Pankaj Nishad - CSIR NET AIR-39

Pankaj Nishad – CSIR NET AIR-39

Anuj Tyagi - CSIR NET AIR-41

Anuj Tyagi – CSIR NET AIR-41

DBT JRF RESULT 2019

DIMPLE ACHARYA - DBT JRF

DIMPLE ACHARYA – DBT JRF

AJIT MOURYA - DBT JRF

AJIT MOURYA – DBT JRF

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2018

LAJPREET KAUR CSIR-JRF AIR-28

LAJPREET KAUR CSIR-JRF AIR-28 (Roll No. 324108) From – Rudrapur, Uttarakhand

DIMPLE ACHARYA UGC-JRF AIR-40

DIMPLE ACHARYA UGC-JRF AIR-40 (Roll No. 303230) From – Bangalore (Karnataka)

MONIKA SHEKHAWAT UGC-JRF AIR-69

MONIKA SHEKHAWAT UGC-JRF AIR-69

MONIKA SHEKHAWAT UGC-JRF AIR-69 (Roll No. 354632) From – Jhunjhunu (Raj.)

ALKA BISHNOI UGC-JRF AIR-65

ALKA BISHNOI UGC-JRF AIR-65 (Roll No. 369615) From – Deptt. of Botany, Rajasthan University, Jaipur

Dr. MANISH SONI NET-LS AIR-26

Dr. MANISH SONI NET-LS AIR-26 (Roll No. 303930) From – Deptt. of Zoology, Rajasthan University, Jaipur

RAVENDRA KUMAR NET-LS AIR-62

RAVENDRA KUMAR NET-LS AIR-62 (Roll No. 373457) From – Neeri, Nagpur

ANCHAL DESHWAL NET-LS AIR-42

ANCHAL DESHWAL NET-LS AIR-42 (Roll No. 323529) From – Delhi University (South Campus)

AKANKSHA JOSHI NET-LS AIR-42

AKANKSHA JOSHI NET-LS AIR-42 (Roll No. 367809) From – Ajmer

SHIVANGI SHARMA NET-LS AIR-34

SHIVANGI SHARMA NET-LS AIR-34 (Roll No. 328802) From – Mathura

JAI LAXMI SAINI NET-LS AIR-66

JAI LAXMI SAINI NET-LS AIR-66 (Roll No. 353703) From – Vedic Kanya Mahavidyalaya, Jaipur

JAYA BHAVNANI NET-LS AIR-54

JAYA BHAVNANI NET-LS AIR-54 (Roll No. 369799) From – Bhilwara

VARSHA MEENA NET-LS AIR-145

VARSHA MEENA NET-LS AIR-145 (Roll No. 368305) From – Ajmer

JAY KUMAR JANI GSET-2018

JAY KUMAR JANI GSET-2018 QUALIFIED From GANDHI NAGAR (GUJ)

ABHISHEK CHANDEL NET-AIR-65

ABHISHEK CHANDEL NET-AIR-65

Dr. Chandra Gurnani NET-AIR-34

Dr. Chandra Gurnani NET-AIR-34

Anita Dhinwa NET-AIR-54

Anita Dhinwa NET-AIR-54

Lovekush Meena NET-AIR-83

Lovekush Meena NET-AIR-83

Manish Soni NET-AIR-10

Manish Soni NET-AIR-10

Deeksha Jain NET-AIR-25

Deeksha Jain NET-AIR-25

Anjana Gurjar JRF-AIR-98

Anjana Gurjar JRF-AIR-98

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2017

NISSAR KHAN CSIR-JRF AIR-34

NISSAR KHAN CSIR-JRF AIR-34 (310204) UNIV OF SRI NAGAR

PRASENTJEET KAUR CSIR-JRF AIR-68

PRASENTJEET KAUR CSIR-JRF AIR-68 (329472) Bansthali Vidhyapeeth, Niwai

SANTOSH MEENA CSIR-JRF AIR-74

SANTOSH MEENA CSIR-JRF AIR-74 (328256) Delhi University

VARSHA MEENA CSIR-JRF AIR-82

VARSHA MEENA CSIR-JRF AIR-82 (310664) MDS Ajmer

ABHISHEK CHAUDHARY CSIR-JRF AIR-89

ABHISHEK CHAUDHARY CSIR-JRF AIR-89 (312582) CU RAJASTHAN

SUMITRA VERMA CSIR-JRF AIR-34

SUMITRA VERMA CSIR-JRF AIR-34 (363926) Dungar College, Bikaner

PRATIMA VIJAYWARGIY CSIR-LS AIR-26

PRATIMA VIJAYWARGIY CSIR-LS AIR-26 (360910) ICG, Jaipur

ALKA BISHNOI NET-LS AIR-34

ALKA BISHNOI NET-LS AIR-34 (361887) Deptt. of Botany, UoR

UZMA HASAN NET-LS AIR-38

UZMA HASAN NET-LS AIR-38 (341310) NIT, Rourkela

HEMANT KUMAWAT NET-LS AIR-60

HEMANT KUMAWAT NET-LS AIR-60 (363556) MGIaS, Jaipur

PREETI CHAUDHARY NET-LS AIR-68

PREETI CHAUDHARY NET-LS AIR-68 (380059) Subodh College, Sanganer

SARITA YADAV NET-LS AIR-68

SARITA YADAV NET-LS AIR-68 (372068) Gyan Vihar, Jaipur

BEENA KUMAWAT NET-LS AIR-75

BEENA KUMAWAT NET-LS AIR-75 (378700) Bhawani Niketan, Jaipur

JAYALAXMI SAINI NET-LS AIR-80

JAYALAXMI SAINI NET-LS AIR-80 (361941) Jaipur

MONIKA ARYA NET-LS AIR-96

MONIKA ARYA NET-LS AIR-96 (355015) SK College, Sikar

PRAVEEN MALA NET-LS AIR-103

PRAVEEN MALA NET-LS AIR-103 (381872) Govt. College, Karauli

AKANSHA JOSHI ARS-NET

AKANSHA JOSHI ARS-NET MDS University, Ajmer

SANJU SAHARAN ARS-NET

SANJU SAHARAN ARS-NET MD College, Sri Ganganagar

Dimple Acharya NET-LS

Dimple Acharya NET-LS (Rev. Result) (302731) Bangalore (Karnataka)

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2016

Aashish Mangal IIT

Aashish Mangal IIT-KHARAGPUR

Renu Sharma IIT

Renu Sharma IIT-GUWAHATI

Neelam Mahala BITS

Neelam Mahala BITS PILANI

Pinki Choudhary IIM

Pinki Choudhary IIM-JAMMU

Renu Jangir JRF

Renu Jangir JRF

Seema Kasliwal JRF

Seema Kasliwal JRF

Surbhi Jain NET-LS

Surbhi Jain NET-LS

Sunil Chimpa NET-LS

Sunil Chimpa NET-LS

Divya Singh NET-LS

Divya Singh NET-LS

Deepanshu Bhatt JRF

Deepanshu Bhatt JRF

Naman Boyla JRF

Naman Boyla JRF

Vipin Kumar Yadav JRF

Vipin Kumar Yadav JRF

Deeksha Jain NET-LS

Deeksha Jain NET-LS

Hemlata Prajapati NET-LS

Hemlata Prajapati NET-LS

Payal Chandrawat NET-LS

Payal Chandrawat NET-LS

Renu Sharma IIT-GUWAHATI

Renu Sharma IIT-GUWAHATI

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2015

Ramakant Vaishnav AIR-22 CSIR-JRF

Ramakant Vaishnav AIR-22 CSIR-JRF

Pinki Choudhary AIR-46 CSIR JRF

Pinki Choudhary AIR-46 CSIR JRF

Rachna Verma AIR-47 CSIR-JRF

Rachna Verma AIR-47 CSIR-JRF

Rahul Sharma AIR-53 CSIR-JRF

Rahul Sharma AIR-53 CSIR-JRF

Rashmi Rolania AIR-18 CSIR NET-LS

Rashmi Rolania AIR-18 CSIR NET-LS

Kiran Sandhu AIR-24 CSIR NET-LS

Kiran Sandhu AIR-24 CSIR NET-LS

Aditi Agarwal AIR-36 CSIR NET-LS

Aditi Agarwal AIR-36 CSIR NET-LS

Poonam Bhargarh AIR-56 CSIR-NET-LS

Poonam Bhargarh AIR-56 CSIR-NET-LS

Anu Singh AIR-118 CSIR-JRF

Anu Singh AIR-118 CSIR-JRF

Pawan Raj Meena AIR-149 CSIR-JRF

Pawan Raj Meena AIR-149 CSIR-JRF

Ramesh Basir AIR-58 CSIR-NET-LS

Ramesh Basir AIR-58 CSIR-NET-LS

Vijendra Singh Meena AIR-140 CSIR-JRF

Vijendra Singh Meena AIR-140 CSIR-JRF

Sarita Lamba AIR-68 CSIR-JRF

Sarita Lamba AIR-68 CSIR-JRF

Jyoti Meena AIR-97 CSIR-JRF

Jyoti Meena AIR-97 CSIR-JRF

Vibha Kaushik AIR-66 CSIR-JRF

Vibha Kaushik AIR-66 CSIR-JRF

Suresh Kumar AIR-158 CSIR-JRF

Suresh Kumar AIR-158 CSIR-JRF

Preeti Singh CSIR-NET-LS

Preeti Singh CSIR-NET-LS

Khushboo Sharma CSIR-NET-LS

Khushboo Sharma CSIR-NET-LS

Mamta Yadav CSIR-NET-LS

Mamta Yadav CSIR-NET-LS

Deep Shikha CSIR-NET-LS

Deep Shikha CSIR-NET-LS

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2014

Jyoti Pradhan AIR-8

Jyoti Pradhan AIR-8

Heena Yadav AIR-55

Heena Yadav AIR-55

Aastha Saini AIR-60

Aastha Saini AIR-60

Namrata Malik ARS-JRF CSIR-26

Namrata Malik ARS-JRF CSIR-26

Aakanksha Pareek AIR-77

Aakanksha Pareek AIR-77

Richa Kapil AIR-44

Richa Kapil AIR-44

Dipika Sinsinwar AIR-96

Dipika Sinsinwar AIR-96

Himanshu JRF

Himanshu JRF

Beena Shekhawat NET-LS

Beena Shekhawat NET-LS

Rahul Mouritya AIR-61

Rahul Mouritya AIR-61

Rashmi Meena AIR-63

Rashmi Meena AIR-63

Sonal Gupta JRF

Sonal Gupta JRF

Manish Shekhawat JRF

Manish Shekhawat JRF

Poonam NET-LS

Poonam NET-LS

Preeti Singh NET-LS

Preeti Singh NET-LS

Renu Sharma NET-LS

Renu Sharma NET-LS

Priyanka NET-LS

Priyanka NET-LS

Nirupama Singh NET-LS

Nirupama Singh NET-LS

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2013

Mukesh Khichar AIR-12

Mukesh Khichar AIR-12

Kunal Seth AIR-15

Kunal Seth AIR-15

Chandra Prakash AIR-42

Chandra Prakash AIR-42

Vishal Sharma AIR-75

Vishal Sharma AIR-75

Dharmendra AIR-86

Dharmendra AIR-86

Priyanka Sharma AIR-34

Priyanka Sharma AIR-34

Vijendra Arya AIR-42

Vijendra Arya AIR-42

Neelam Devpura AIR-69

Neelam Devpura AIR-69

Suman Gaur AIR-69

Suman Gaur AIR-69

Sahib Ram AIR-107

Sahib Ram AIR-107

Kriti Vyas AIR-28

Kriti Vyas AIR-28

Vasundhara AIR-67

Vasundhara AIR-67

Richa Kapil DBT-JRF

Richa Kapil DBT-JRF

Ankit Kumar Agarwal AIR-58 & DBT-JRF

Ankit Kumar Agarwal AIR-58 & DBT-JRF

Diksha Bhatt AIR-33

Diksha Bhatt AIR-33

Hemant Gupta AIR-64

Hemant Gupta AIR-64

Aastha Saini ICMR-JRF

Aastha Saini ICMR-JRF

Astha Saraf AIR-31

Astha Saraf AIR-31

Hardeep Singh AIR-61

Hardeep Singh AIR-61

Jaya Bhardwaj AIR-29

Jaya Bhardwaj AIR-29

Manish Shekhawat AIR-34

Manish Shekhawat AIR-34

Ravendra Singh AIR-49

Ravendra Singh AIR-49

Saloni Singh AIR-38

Saloni Singh AIR-38

Soumya Sucharita AIR-27

Soumya Sucharita AIR-27

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2012

Anita Choudhary AIR-53

Anita Choudhary AIR-53

Bhagwendra AIR-64

Bhagwendra AIR-64

Manali Khandelwal AIR-60

Manali Khandelwal AIR-60

Preeti Verma AIR-107

Preeti Verma AIR-107

Priyanka Budania AIR-37

Priyanka Budania AIR-37

Ramakant AIR-71

Ramakant AIR-71

Shilpi Sehgal AIR-66

Shilpi Sehgal AIR-66

Vijendra Arya AIR-61

Vijendra Arya AIR-61

Chandra Prakash AIR-30

Chandra Prakash AIR-30

Deepika Sharma AIR-37

Deepika Sharma AIR-37

Diksha Bhatt AIR-04

Diksha Bhatt AIR-04

Hardeep Singh AIR-30

Hardeep Singh AIR-30

Kunal Seth AIR-31

Kunal Seth AIR-31

Neelam Devpura AIR-34

Neelam Devpura AIR-34

Pawan Raj Meena AIR-65

Pawan Raj Meena AIR-65

Ruchi Vyas AIR-16

Ruchi Vyas AIR-16

Sandeep Sharma AIR-35

Sandeep Sharma AIR-35

Tanu Choudhary AIR-23

Tanu Choudhary AIR-23

Alpa Choudhary AIR-67 DBT-JRF

Alpa Choudhary AIR-67 DBT-JRF

Anita Choudhary AIR-1 DBT-JRF

Anita Choudhary AIR-1 DBT-JRF

Priyanka Sharma AIR-7 DBT-JRF

Priyanka Sharma AIR-7 DBT-JRF

Ramakant AIR-46 DBT-JRF

Ramakant AIR-46 DBT-JRF

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2011

Chitra Nehra AIR-44

Chitra Nehra AIR-44

Harshita Sharma AIR-44

Harshita Sharma AIR-44

Khushi Makkar AIR-26

Khushi Makkar AIR-26

Lokesh Gambhir AIR-57

Lokesh Gambhir AIR-57

Marisha Sharma AIR-58

Marisha Sharma AIR-58

Dilip Rankawat AIR-23

Dilip Rankawat AIR-23

Gunjan Singh AIR-30

Gunjan Singh AIR-30

Ramakant AIR-29

Ramakant AIR-29

Seema Yadav AIR-29

Seema Yadav AIR-29

Sunita Meharia AIR-17

Sunita Meharia AIR-17

Meera Kumari AIR-3

Meera Kumari AIR-3 (328588) Banasthali, Niwai

Ninjit Dhanota AIR-50

Ninjit Dhanota AIR-50

Rahul Agarwal AIR-30

Rahul Agarwal AIR-30

Anju Ranwa AIR-37

Anju Ranwa AIR-37

Ankit Kumar Agarwal AIR-35

Ankit Kumar Agarwal AIR-35

Suresh Kumar AIR-42

Suresh Kumar AIR-42

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2010

Aakanksha Kalra NET-JRF

Aakanksha Kalra NET-JRF

Abhishek Jogawat NET-JRF

Abhishek Jogawat NET-JRF

Anu Yadav NET-JRF

Anu Yadav NET-JRF

Gurpreet Singh NET-JRF

Gurpreet Singh NET-JRF

Harshita Sharma NET-JRF

Harshita Sharma NET-JRF

Manish Charan NET-JRF

Manish Charan NET-JRF

Namisha Sharma NET-JRF

Namisha Sharma NET-JRF

Neha Jain NET-JRF

Neha Jain NET-JRF

Pawan Meena NET-JRF

Pawan Meena NET-JRF

Shubhi Marwari NET-JRF

Shubhi Marwari NET-JRF

Sunil Kumar poonia

Sunil Kumar poonia

Anju Ranwa NET-LS

Anju Ranwa NET-LS

Ashwini Dhanawat NET-LS

Ashwini Dhanawat NET-LS

Hari Ram NET-LS

Hari Ram NET-LS

Jyoti-Sharma NET-LS

Jyoti-Sharma NET-LS

Khushboo Kumawat NET-LS

Khushboo Kumawat NET-LS

Khushi Makkar NET-LS

Khushi Makkar NET-LS

Pradeep Kumar Jakholiya NET-LS

Pradeep Kumar Jakholiya NET-LS

Rishiraj Choudhary NET-LS

Rishiraj Choudhary NET-LS

Swati Vyas NET-LS

Swati Vyas NET-LS

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2009

Anurupa Gupta NET-JRF

Anurupa Gupta NET-JRF

Archana Yadav NET-JRF

Archana Yadav NET-JRF

Chanchal Mohanpuriya NET-JRF

Chanchal Mohanpuriya NET-JRF

Dharmendra Kumar Joshi

Dharmendra Kumar Joshi

Hitashi Khandal NET-JRF

Hitashi Khandal NET-JRF

Krishna Samariya NET-JRF

Krishna Samariya NET-JRF

Kriti Gautam NET-JRF

Kriti Gautam NET-JRF

Neha Gupta NET-JRF

Neha Gupta NET-JRF

Nirmala Yadav NET-JRF

Nirmala Yadav NET-JRF

Pratibha Sharma NET-JRF

Pratibha Sharma NET-JRF

Ranu Sharma NET-JRF

Ranu Sharma NET-JRF

Ritu Singh NET-JRF

Ritu Singh NET-JRF

Subhash Gaura NET-JRF

Subhash Gaura NET-JRF

Sujata Malviya NET-JRF

Sujata Malviya NET-JRF

Zeenia Jagga NET-JRF

Zeenia Jagga NET-JRF

Darshita Shukla NET-LS

Darshita Shukla NET-LS

Mrs. Prakash NET-LS

Mrs. Prakash NET-LS

Pooja Saini NET-LS

Pooja Saini NET-LS

Pradeep Kumar Jakholiya NET-LS

Pradeep Kumar Jakholiya NET-LS

Ratnesh Kumar Jha NET-LS

Ratnesh Kumar Jha NET-LS

Richa Sharma NET-LS

Richa Sharma NET-LS

Ritika Bhatt NET-LS

Ritika Bhatt NET-LS

Shilpi Rajput NET-LS

Shilpi Rajput NET-LS

Shivani Gupta NET-LS

Shivani Gupta NET-LS

Shubhra Chaturvendi NET-LS

Shubhra Chaturvendi NET-LS

Vivek Singh Maharia NET-LS

Vivek Singh Maharia NET-LS

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2008

Anil Kumar Pandey NET-JRF

Anil Kumar Pandey NET-JRF

Anupam Singh NET-JRF

Anupam Singh NET-JRF

Aruna Rajawat NET-JRF

Aruna Rajawat NET-JRF

Indu Singh Sankhla NET-JRF

Indu Singh Sankhla NET-JRF

Mahendra Singh NET-JRF

Mahendra Singh NET-JRF

Pankaj Panwar NET-JRF

Pankaj Panwar NET-JRF

Prachi Paliwal NET-JRF

Prachi Paliwal NET-JRF

Rahul Kumar Jangid NET-JRF

Rahul Kumar Jangid NET-JRF

Rajshri Sisodiya NET-JRF

Rajshri Sisodiya NET-JRF

Soma Ghosh NET-JRF

Soma Ghosh NET-JRF

Amit Jaggiya NET-LS

Amit Jaggiya NET-LS

Manisha Goyal NET-LS

Manisha Goyal NET-LS

Neha Jain NET-LS

Neha Jain NET-LS

Neha Meena NET-LS

Neha Meena NET-LS

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2007

Abhishek Acharya NET-JRF

Abhishek Acharya NET-JRF

Akanksha Sharma NET-JRF

Akanksha Sharma NET-JRF

Amit Sharma NET-JRF

Amit Sharma NET-JRF

Anuradha Mehta NET-JRF

Anuradha Mehta NET-JRF

Ashish Sharma NET-JRF

Ashish Sharma NET-JRF

Himanshu Mishra NET-JRF

Himanshu Mishra NET-JRF

Kriti Bhandari NET-JRF

Kriti Bhandari NET-JRF

Mamta Tripathi NET-LS

Mamta Tripathi NET-LS

Meena Agarwal NET-LS

Meena Agarwal NET-LS

Monkia Sharma NET-JRF

Monkia Sharma NET-JRF

Ritu Gaur NET-JRF

Ritu Gaur NET-JRF

Ruchi Soni NET-LS

Ruchi Soni NET-LS

Sahir Qaiyum Mansoori NET-JRF

Sahir Qaiyum Mansoori NET-JRF

Sandeep Ameta NET-JRF

Sandeep Ameta NET-JRF

Savita Lochab NET-JRF

Savita Lochab NET-JRF

Sukhpreet Kaur NET-JRF

Sukhpreet Kaur NET-JRF

Vinay Singh NET-JRF

Vinay Singh NET-JRF

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2002-06

Deependra Solanki NET-LS

Deependra Solanki NET-LS

Dr. Rishikesh Meena NET-JRF

Dr. Rishikesh Meena NET-JRF

Jyotsana Paal NET-LS

Jyotsana Paal NET-LS

Kuljeet Kaur NET-JRF

Kuljeet Kaur NET-JRF

Nidhi Pareek NET-JRF

Nidhi Pareek NET-JRF

Poonam Juniwal NET-JRF

Poonam Juniwal NET-JRF

Preeti Mishra NET-JRF

Preeti Mishra NET-JRF

Rahul Bohraj NET-LS

Rahul Bohraj NET-LS

Swati Jagga NET-JRF

Swati Jagga NET-JRF

Varsha Khurana NET-JRF

Varsha Khurana NET-JRF

×