CSIR NET LIFE Science Results - 2021-22

Rahul Devar

Rohit Singh-NET JRF

Anushka Upadhyay-NET JRF

Sounak Sinha Babu NET JRF

Neha Maurya NET JRF

Chirenjivi Singh Chauhan-NET JRF

Ramesh Senwar NET JRF

Ramesh Senwar NET JRF

Anita Choudhary NET JRF

Nirmal Patel-NET LS

Aarti Notnani DBT-JRF

Aarti Notnani DBT-JRF

CSIR NET RESULT 2020

Abhshek Chandel - CSIR NET 2020 AIR-1

Abhshek Chandel – CSIR NET 2020 AIR-1

Deeksha Jain - CSIR NET JRF

Deeksha Jain – CSIR NET

Anjana Chavdi - CSIR NET JRF

Anjana Chavdi – CSIR NET

Krishnandu - CSIR NET JRF

Krishnandu – CSIR NET

Arkoprovo Dutta - CSIR NET

Arkoprovo Dutta – CSIR NET

Aayushi saxena NET LS

Aayushi saxena NET LS

Meenakshi Rathod - CSIR NET

Meenakshi Rathod – CSIR NET

Pratibha Singh - CSIR NET

Pratibha Singh – CSIR NET

Pankaj Nishad - CSIR NET AIR-39

Pankaj Nishad – CSIR NET AIR-39

Anuj Tyagi - CSIR NET AIR-41

Anuj Tyagi – CSIR NET AIR-41

DBT JRF RESULT 2019

DIMPLE ACHARYA - DBT JRF

DIMPLE ACHARYA – DBT JRF

AJIT MOURYA - DBT JRF

AJIT MOURYA – DBT JRF

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2018

LAJPREET KAUR CSIR-JRF AIR-28

LAJPREET KAUR CSIR-JRF AIR-28 (Roll No. 324108) From – Rudrapur, Uttarakhand

DIMPLE ACHARYA UGC-JRF AIR-40

DIMPLE ACHARYA UGC-JRF AIR-40 (Roll No. 303230) From – Bangalore (Karnataka)

MONIKA SHEKHAWAT UGC-JRF AIR-69

MONIKA SHEKHAWAT UGC-JRF AIR-69

MONIKA SHEKHAWAT UGC-JRF AIR-69 (Roll No. 354632) From – Jhunjhunu (Raj.)

ALKA BISHNOI UGC-JRF AIR-65

ALKA BISHNOI UGC-JRF AIR-65 (Roll No. 369615) From – Deptt. of Botany, Rajasthan University, Jaipur

Dr. MANISH SONI NET-LS AIR-26

Dr. MANISH SONI NET-LS AIR-26 (Roll No. 303930) From – Deptt. of Zoology, Rajasthan University, Jaipur

RAVENDRA KUMAR NET-LS AIR-62

RAVENDRA KUMAR NET-LS AIR-62 (Roll No. 373457) From – Neeri, Nagpur

ANCHAL DESHWAL NET-LS AIR-42

ANCHAL DESHWAL NET-LS AIR-42 (Roll No. 323529) From – Delhi University (South Campus)

AKANKSHA JOSHI NET-LS AIR-42

AKANKSHA JOSHI NET-LS AIR-42 (Roll No. 367809) From – Ajmer

SHIVANGI SHARMA NET-LS AIR-34

SHIVANGI SHARMA NET-LS AIR-34 (Roll No. 328802) From – Mathura

JAI LAXMI SAINI NET-LS AIR-66

JAI LAXMI SAINI NET-LS AIR-66 (Roll No. 353703) From – Vedic Kanya Mahavidyalaya, Jaipur

JAYA BHAVNANI NET-LS AIR-54

JAYA BHAVNANI NET-LS AIR-54 (Roll No. 369799) From – Bhilwara

VARSHA MEENA NET-LS AIR-145

VARSHA MEENA NET-LS AIR-145 (Roll No. 368305) From – Ajmer

JAY KUMAR JANI GSET-2018

JAY KUMAR JANI GSET-2018 QUALIFIED From GANDHI NAGAR (GUJ)

ABHISHEK CHANDEL NET-AIR-65

ABHISHEK CHANDEL NET-AIR-65

Dr. Chandra Gurnani NET-AIR-34

Dr. Chandra Gurnani NET-AIR-34

Anita Dhinwa NET-AIR-54

Anita Dhinwa NET-AIR-54

Lovekush Meena NET-AIR-83

Lovekush Meena NET-AIR-83

Manish Soni NET-AIR-10

Manish Soni NET-AIR-10

Deeksha Jain NET-AIR-25

Deeksha Jain NET-AIR-25

Anjana Gurjar JRF-AIR-98

Anjana Gurjar JRF-AIR-98

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2017

NISSAR KHAN CSIR-JRF AIR-34

NISSAR KHAN CSIR-JRF AIR-34 (310204) UNIV OF SRI NAGAR

PRASENTJEET KAUR CSIR-JRF AIR-68

PRASENTJEET KAUR CSIR-JRF AIR-68 (329472) Bansthali Vidhyapeeth, Niwai

SANTOSH MEENA CSIR-JRF AIR-74

SANTOSH MEENA CSIR-JRF AIR-74 (328256) Delhi University

VARSHA MEENA CSIR-JRF AIR-82

VARSHA MEENA CSIR-JRF AIR-82 (310664) MDS Ajmer

ABHISHEK CHAUDHARY CSIR-JRF AIR-89

ABHISHEK CHAUDHARY CSIR-JRF AIR-89 (312582) CU RAJASTHAN

SUMITRA VERMA CSIR-JRF AIR-34

SUMITRA VERMA CSIR-JRF AIR-34 (363926) Dungar College, Bikaner

PRATIMA VIJAYWARGIY CSIR-LS AIR-26

PRATIMA VIJAYWARGIY CSIR-LS AIR-26 (360910) ICG, Jaipur

ALKA BISHNOI NET-LS AIR-34

ALKA BISHNOI NET-LS AIR-34 (361887) Deptt. of Botany, UoR

UZMA HASAN NET-LS AIR-38

UZMA HASAN NET-LS AIR-38 (341310) NIT, Rourkela

HEMANT KUMAWAT NET-LS AIR-60

HEMANT KUMAWAT NET-LS AIR-60 (363556) MGIaS, Jaipur

PREETI CHAUDHARY NET-LS AIR-68

PREETI CHAUDHARY NET-LS AIR-68 (380059) Subodh College, Sanganer

SARITA YADAV NET-LS AIR-68

SARITA YADAV NET-LS AIR-68 (372068) Gyan Vihar, Jaipur

BEENA KUMAWAT NET-LS AIR-75

BEENA KUMAWAT NET-LS AIR-75 (378700) Bhawani Niketan, Jaipur

JAYALAXMI SAINI NET-LS AIR-80

JAYALAXMI SAINI NET-LS AIR-80 (361941) Jaipur

MONIKA ARYA NET-LS AIR-96

MONIKA ARYA NET-LS AIR-96 (355015) SK College, Sikar

PRAVEEN MALA NET-LS AIR-103

PRAVEEN MALA NET-LS AIR-103 (381872) Govt. College, Karauli

AKANSHA JOSHI ARS-NET

AKANSHA JOSHI ARS-NET MDS University, Ajmer

SANJU SAHARAN ARS-NET

SANJU SAHARAN ARS-NET MD College, Sri Ganganagar

Dimple Acharya NET-LS

Dimple Acharya NET-LS (Rev. Result) (302731) Bangalore (Karnataka)

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2016

Aashish Mangal IIT

Aashish Mangal IIT-KHARAGPUR

Renu Sharma IIT

Renu Sharma IIT-GUWAHATI

Neelam Mahala BITS

Neelam Mahala BITS PILANI

Pinki Choudhary IIM

Pinki Choudhary IIM-JAMMU

Renu Jangir JRF

Renu Jangir JRF

Seema Kasliwal JRF

Seema Kasliwal JRF

Surbhi Jain NET-LS

Surbhi Jain NET-LS

Sunil Chimpa NET-LS

Sunil Chimpa NET-LS

Divya Singh NET-LS

Divya Singh NET-LS

Deepanshu Bhatt JRF

Deepanshu Bhatt JRF

Naman Boyla JRF

Naman Boyla JRF

Vipin Kumar Yadav JRF

Vipin Kumar Yadav JRF

Deeksha Jain NET-LS

Deeksha Jain NET-LS

Hemlata Prajapati NET-LS

Hemlata Prajapati NET-LS

Payal Chandrawat NET-LS

Payal Chandrawat NET-LS

Renu Sharma IIT-GUWAHATI

Renu Sharma IIT-GUWAHATI

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2015

Ramakant Vaishnav AIR-22 CSIR-JRF

Ramakant Vaishnav AIR-22 CSIR-JRF

Pinki Choudhary AIR-46 CSIR JRF

Pinki Choudhary AIR-46 CSIR JRF

Rachna Verma AIR-47 CSIR-JRF

Rachna Verma AIR-47 CSIR-JRF

Rahul Sharma AIR-53 CSIR-JRF

Rahul Sharma AIR-53 CSIR-JRF

Rashmi Rolania AIR-18 CSIR NET-LS

Rashmi Rolania AIR-18 CSIR NET-LS

Kiran Sandhu AIR-24 CSIR NET-LS

Kiran Sandhu AIR-24 CSIR NET-LS

Aditi Agarwal AIR-36 CSIR NET-LS

Aditi Agarwal AIR-36 CSIR NET-LS

Poonam Bhargarh AIR-56 CSIR-NET-LS

Poonam Bhargarh AIR-56 CSIR-NET-LS

Anu Singh AIR-118 CSIR-JRF

Anu Singh AIR-118 CSIR-JRF

Pawan Raj Meena AIR-149 CSIR-JRF

Pawan Raj Meena AIR-149 CSIR-JRF

Ramesh Basir AIR-58 CSIR-NET-LS

Ramesh Basir AIR-58 CSIR-NET-LS

Vijendra Singh Meena AIR-140 CSIR-JRF

Vijendra Singh Meena AIR-140 CSIR-JRF

Sarita Lamba AIR-68 CSIR-JRF

Sarita Lamba AIR-68 CSIR-JRF

Jyoti Meena AIR-97 CSIR-JRF

Jyoti Meena AIR-97 CSIR-JRF

Vibha Kaushik AIR-66 CSIR-JRF

Vibha Kaushik AIR-66 CSIR-JRF

Suresh Kumar AIR-158 CSIR-JRF

Suresh Kumar AIR-158 CSIR-JRF

Preeti Singh CSIR-NET-LS

Preeti Singh CSIR-NET-LS

Khushboo Sharma CSIR-NET-LS

Khushboo Sharma CSIR-NET-LS

Mamta Yadav CSIR-NET-LS

Mamta Yadav CSIR-NET-LS

Deep Shikha CSIR-NET-LS

Deep Shikha CSIR-NET-LS

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2014

Jyoti Pradhan AIR-8

Jyoti Pradhan AIR-8

Heena Yadav AIR-55

Heena Yadav AIR-55

Aastha Saini AIR-60

Aastha Saini AIR-60

Namrata Malik ARS-JRF CSIR-26

Namrata Malik ARS-JRF CSIR-26

Aakanksha Pareek AIR-77

Aakanksha Pareek AIR-77

Richa Kapil AIR-44

Richa Kapil AIR-44

Dipika Sinsinwar AIR-96

Dipika Sinsinwar AIR-96

Himanshu JRF

Himanshu JRF

Beena Shekhawat NET-LS

Beena Shekhawat NET-LS

Rahul Mouritya AIR-61

Rahul Mouritya AIR-61

Rashmi Meena AIR-63

Rashmi Meena AIR-63

Sonal Gupta JRF

Sonal Gupta JRF

Manish Shekhawat JRF

Manish Shekhawat JRF

Poonam NET-LS

Poonam NET-LS

Preeti Singh NET-LS

Preeti Singh NET-LS

Renu Sharma NET-LS

Renu Sharma NET-LS

Priyanka NET-LS

Priyanka NET-LS

Nirupama Singh NET-LS

Nirupama Singh NET-LS

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2013

Mukesh Khichar AIR-12

Mukesh Khichar AIR-12

Kunal Seth AIR-15

Kunal Seth AIR-15

Chandra Prakash AIR-42

Chandra Prakash AIR-42

Vishal Sharma AIR-75

Vishal Sharma AIR-75

Dharmendra AIR-86

Dharmendra AIR-86

Priyanka Sharma AIR-34

Priyanka Sharma AIR-34

Vijendra Arya AIR-42

Vijendra Arya AIR-42

Neelam Devpura AIR-69

Neelam Devpura AIR-69

Suman Gaur AIR-69

Suman Gaur AIR-69

Sahib Ram AIR-107

Sahib Ram AIR-107

Kriti Vyas AIR-28

Kriti Vyas AIR-28

Vasundhara AIR-67

Vasundhara AIR-67

Richa Kapil DBT-JRF

Richa Kapil DBT-JRF

Ankit Kumar Agarwal AIR-58 & DBT-JRF

Ankit Kumar Agarwal AIR-58 & DBT-JRF

Diksha Bhatt AIR-33

Diksha Bhatt AIR-33

Hemant Gupta AIR-64

Hemant Gupta AIR-64

Aastha Saini ICMR-JRF

Aastha Saini ICMR-JRF

Astha Saraf AIR-31

Astha Saraf AIR-31

Hardeep Singh AIR-61

Hardeep Singh AIR-61

Jaya Bhardwaj AIR-29

Jaya Bhardwaj AIR-29

Manish Shekhawat AIR-34

Manish Shekhawat AIR-34

Ravendra Singh AIR-49

Ravendra Singh AIR-49

Saloni Singh AIR-38

Saloni Singh AIR-38

Soumya Sucharita AIR-27

Soumya Sucharita AIR-27

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2012

Anita Choudhary AIR-53

Anita Choudhary AIR-53

Bhagwendra AIR-64

Bhagwendra AIR-64

Manali Khandelwal AIR-60

Manali Khandelwal AIR-60

Preeti Verma AIR-107

Preeti Verma AIR-107

Priyanka Budania AIR-37

Priyanka Budania AIR-37

Ramakant AIR-71

Ramakant AIR-71

Shilpi Sehgal AIR-66

Shilpi Sehgal AIR-66

Vijendra Arya AIR-61

Vijendra Arya AIR-61

Chandra Prakash AIR-30

Chandra Prakash AIR-30

Deepika Sharma AIR-37

Deepika Sharma AIR-37

Diksha Bhatt AIR-04

Diksha Bhatt AIR-04

Hardeep Singh AIR-30

Hardeep Singh AIR-30

Kunal Seth AIR-31

Kunal Seth AIR-31

Neelam Devpura AIR-34

Neelam Devpura AIR-34

Pawan Raj Meena AIR-65

Pawan Raj Meena AIR-65

Ruchi Vyas AIR-16

Ruchi Vyas AIR-16

Sandeep Sharma AIR-35

Sandeep Sharma AIR-35

Tanu Choudhary AIR-23

Tanu Choudhary AIR-23

Alpa Choudhary AIR-67 DBT-JRF

Alpa Choudhary AIR-67 DBT-JRF

Anita Choudhary AIR-1 DBT-JRF

Anita Choudhary AIR-1 DBT-JRF

Priyanka Sharma AIR-7 DBT-JRF

Priyanka Sharma AIR-7 DBT-JRF

Ramakant AIR-46 DBT-JRF

Ramakant AIR-46 DBT-JRF

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2011

Chitra Nehra AIR-44

Chitra Nehra AIR-44

Harshita Sharma AIR-44

Harshita Sharma AIR-44

Khushi Makkar AIR-26

Khushi Makkar AIR-26

Lokesh Gambhir AIR-57

Lokesh Gambhir AIR-57

Marisha Sharma AIR-58

Marisha Sharma AIR-58

Dilip Rankawat AIR-23

Dilip Rankawat AIR-23

Gunjan Singh AIR-30

Gunjan Singh AIR-30

Ramakant AIR-29

Ramakant AIR-29

Seema Yadav AIR-29

Seema Yadav AIR-29

Sunita Meharia AIR-17

Sunita Meharia AIR-17

Meera Kumari AIR-3

Meera Kumari AIR-3 (328588) Banasthali, Niwai

Ninjit Dhanota AIR-50

Ninjit Dhanota AIR-50

Rahul Agarwal AIR-30

Rahul Agarwal AIR-30

Anju Ranwa AIR-37

Anju Ranwa AIR-37

Ankit Kumar Agarwal AIR-35

Ankit Kumar Agarwal AIR-35

Suresh Kumar AIR-42

Suresh Kumar AIR-42

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2010

Aakanksha Kalra NET-JRF

Aakanksha Kalra NET-JRF

Abhishek Jogawat NET-JRF

Abhishek Jogawat NET-JRF

Anu Yadav NET-JRF

Anu Yadav NET-JRF

Gurpreet Singh NET-JRF

Gurpreet Singh NET-JRF

Harshita Sharma NET-JRF

Harshita Sharma NET-JRF

Manish Charan NET-JRF

Manish Charan NET-JRF

Namisha Sharma NET-JRF

Namisha Sharma NET-JRF

Neha Jain NET-JRF

Neha Jain NET-JRF

Pawan Meena NET-JRF

Pawan Meena NET-JRF

Shubhi Marwari NET-JRF

Shubhi Marwari NET-JRF

Sunil Kumar poonia

Sunil Kumar poonia

Anju Ranwa NET-LS

Anju Ranwa NET-LS

Ashwini Dhanawat NET-LS

Ashwini Dhanawat NET-LS

Hari Ram NET-LS

Hari Ram NET-LS

Jyoti-Sharma NET-LS

Jyoti-Sharma NET-LS

Khushboo Kumawat NET-LS

Khushboo Kumawat NET-LS

Khushi Makkar NET-LS

Khushi Makkar NET-LS

Pradeep Kumar Jakholiya NET-LS

Pradeep Kumar Jakholiya NET-LS

Rishiraj Choudhary NET-LS

Rishiraj Choudhary NET-LS

Swati Vyas NET-LS

Swati Vyas NET-LS

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2009

Anurupa Gupta NET-JRF

Anurupa Gupta NET-JRF

Archana Yadav NET-JRF

Archana Yadav NET-JRF

Chanchal Mohanpuriya NET-JRF

Chanchal Mohanpuriya NET-JRF

Dharmendra Kumar Joshi

Dharmendra Kumar Joshi

Hitashi Khandal NET-JRF

Hitashi Khandal NET-JRF

Krishna Samariya NET-JRF

Krishna Samariya NET-JRF

Kriti Gautam NET-JRF

Kriti Gautam NET-JRF

Neha Gupta NET-JRF

Neha Gupta NET-JRF

Nirmala Yadav NET-JRF

Nirmala Yadav NET-JRF

Pratibha Sharma NET-JRF

Pratibha Sharma NET-JRF

Ranu Sharma NET-JRF

Ranu Sharma NET-JRF

Ritu Singh NET-JRF

Ritu Singh NET-JRF

Subhash Gaura NET-JRF

Subhash Gaura NET-JRF

Sujata Malviya NET-JRF

Sujata Malviya NET-JRF

Zeenia Jagga NET-JRF

Zeenia Jagga NET-JRF

Darshita Shukla NET-LS

Darshita Shukla NET-LS

Mrs. Prakash NET-LS

Mrs. Prakash NET-LS

Pooja Saini NET-LS

Pooja Saini NET-LS

Pradeep Kumar Jakholiya NET-LS

Pradeep Kumar Jakholiya NET-LS

Ratnesh Kumar Jha NET-LS

Ratnesh Kumar Jha NET-LS

Richa Sharma NET-LS

Richa Sharma NET-LS

Ritika Bhatt NET-LS

Ritika Bhatt NET-LS

Shilpi Rajput NET-LS

Shilpi Rajput NET-LS

Shivani Gupta NET-LS

Shivani Gupta NET-LS

Shubhra Chaturvendi NET-LS

Shubhra Chaturvendi NET-LS

Vivek Singh Maharia NET-LS

Vivek Singh Maharia NET-LS

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2008

Anil Kumar Pandey NET-JRF

Anil Kumar Pandey NET-JRF

Anupam Singh NET-JRF

Anupam Singh NET-JRF

Aruna Rajawat NET-JRF

Aruna Rajawat NET-JRF

Indu Singh Sankhla NET-JRF

Indu Singh Sankhla NET-JRF

Mahendra Singh NET-JRF

Mahendra Singh NET-JRF

Pankaj Panwar NET-JRF

Pankaj Panwar NET-JRF

Prachi Paliwal NET-JRF

Prachi Paliwal NET-JRF

Rahul Kumar Jangid NET-JRF

Rahul Kumar Jangid NET-JRF

Rajshri Sisodiya NET-JRF

Rajshri Sisodiya NET-JRF

Soma Ghosh NET-JRF

Soma Ghosh NET-JRF

Amit Jaggiya NET-LS

Amit Jaggiya NET-LS

Manisha Goyal NET-LS

Manisha Goyal NET-LS

Neha Jain NET-LS

Neha Jain NET-LS

Neha Meena NET-LS

Neha Meena NET-LS

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2007

Abhishek Acharya NET-JRF

Abhishek Acharya NET-JRF

Akanksha Sharma NET-JRF

Akanksha Sharma NET-JRF

Amit Sharma NET-JRF

Amit Sharma NET-JRF

Anuradha Mehta NET-JRF

Anuradha Mehta NET-JRF

Ashish Sharma NET-JRF

Ashish Sharma NET-JRF

Himanshu Mishra NET-JRF

Himanshu Mishra NET-JRF

Kriti Bhandari NET-JRF

Kriti Bhandari NET-JRF

Mamta Tripathi NET-LS

Mamta Tripathi NET-LS

Meena Agarwal NET-LS

Meena Agarwal NET-LS

Monkia Sharma NET-JRF

Monkia Sharma NET-JRF

Ritu Gaur NET-JRF

Ritu Gaur NET-JRF

Ruchi Soni NET-LS

Ruchi Soni NET-LS

Sahir Qaiyum Mansoori NET-JRF

Sahir Qaiyum Mansoori NET-JRF

Sandeep Ameta NET-JRF

Sandeep Ameta NET-JRF

Savita Lochab NET-JRF

Savita Lochab NET-JRF

Sukhpreet Kaur NET-JRF

Sukhpreet Kaur NET-JRF

Vinay Singh NET-JRF

Vinay Singh NET-JRF

CSIR NET LIFE SCIENCE RESULT 2002-06

Deependra Solanki NET-LS

Deependra Solanki NET-LS

Dr. Rishikesh Meena NET-JRF

Dr. Rishikesh Meena NET-JRF

Jyotsana Paal NET-LS

Jyotsana Paal NET-LS

Kuljeet Kaur NET-JRF

Kuljeet Kaur NET-JRF

Nidhi Pareek NET-JRF

Nidhi Pareek NET-JRF

Poonam Juniwal NET-JRF

Poonam Juniwal NET-JRF

Preeti Mishra NET-JRF

Preeti Mishra NET-JRF

Rahul Bohraj NET-LS

Rahul Bohraj NET-LS

Swati Jagga NET-JRF

Swati Jagga NET-JRF

Varsha Khurana NET-JRF

Varsha Khurana NET-JRF

bo toto situs togel situs togel situs toto situs togel rtp slot situs toto situs togel bo toto bento4d situs togel rtp slot situs toto toto togelt toto dana situs togel
×